نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی

سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی


بدین وسیله به اطلاع می رساند  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در سال جاری را روز پنجشنبه مورخ 99/8/22 برگزار نماید.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه زیر مراجعه فرمایند:

Sbu.ac.ir : مدیریت خدمات آموزشی : اداره آزمون و پذیرش : آزمون بسندگی زبان انگلیسی