نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه بدون دخانیات

دانشگاه بدون دخانیات


روابط عمومی دانشگاه تهران: امروزه معیار موفقیت یک دانشگاه، صرفاً دستاوردهای تحصیلی نیست، بلکه تلاش یکپارچه و هدفمند در جهت بهبود شاخص‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت، زمینه‌ساز موفقیت جامع یک دانشگاه به‌شمار می‌رود. بنابراین یکی از شاخص‌های مهم بهبود و ارتقاء، مؤلفه‌های سلامت است، لذا رویکرد دانشگاه به این شاخص صرفاً نگاه تقلیل‌گرایانه زیستی و پزشکی نیست و بر نقش محوری تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت ازجمله محیط ایمن و سلامت‌بخش نیز تأکید دارد، که از جمله اقدام‌ها در فراهم نمودن چنین فضایی، کوشش در جهت ایجاد دانشگاه بدون دخانیات است.

در همین راستا و همچنین در جهت همگامی با سیاست‌ها و اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مبنی بر ایجاد محیط سالم در دانشگاه، حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز، طرح «دانشگاه بدون دخانیات» ارائه و پس از نقد و بررسی این طرح در «شورای سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه»، «شورای فرهنگی دانشگاه» و جلسه‌های متعدد مشورتی با کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی، در نهایت خط‌مشی دانشگاه بدون دخانیات مبتنی بر رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و سلامت محور و التزام به قوانین مرتبط، همراه با ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و کارگره‌های دانشگاه بدون دخانیات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ه.ش. در شورای فرهنگی دانشگاه تصویب شد.

برای مشاهده خط مشی دانشگاه بدون دخانیات کلیک کنید.

برای مشاهده اخبار دانشگاه بدون دخانیات، کلیک کنید.