نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


پیرو تفاهم ­نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با دانشگاه تهران، این پژوهشگاه اولویت­های پژوهشی  سال 1398 مورد نیاز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در دو بخش معاونت میراث و معاونت گردشگری در قالب حمایت از پایان­ نامه ­های تحصیلات تکمیلی اعلام نموده ست.

اولویت های مربوط به معاونت گردشگری را از اینجا دریافت نمایید.

اولویت های مربوط به معاونت میراث  را از اینجا دریافت نمایید.