نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت مالی نشریات دانشجویی

حمایت مالی نشریات دانشجویی


برای کسب حمایت مالی برای چاپ نشریات دانشجویی، لازم است مدیر مسئول نشریه دانشجویی در سامانه https://stdpub.ut.ac.ir/ درخواست خود را ارسال تا درخواست، بررسی و به چاپخانه برای چاپ نشریه معرفی شود.