نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران

جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران


اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران جلسه وبیناری آموزش سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان دانشگاه تهران، ویژه فعالان تشکل‌های دانشجویی (انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های اسلامی) را برگزار می نماید.

 

زمان: شنبه یکم آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳-۱۴:۳۰

آدرس اتاق مجازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی: http://vclas9.ut.ac.ir/cul2

مشاهده پوستر برنامه