نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره مجازی نور محمد (ص)

جشنواره مجازی نور محمد (ص)


دانشگاه سوره با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار میکند.
با توجه به جایگاه والای پیامبر اعظم در زندگی مسلمانان جهان، به ویژه ایرانیان، و برخورداری از نور معرفت محمدی، دانشکده
هنر دانشگاه سوره در نظر دارد با هدف معرفی پیامبر صلح و مهربانی به جهانیان و تأکید بر نور وحدت و همدلی میان مسلمانان
در سراسر دنیا جشنوارهای دانشجویی برپا نماید. بدین منظور از کلیه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور دعوت میشود با
توجه به محورهای فراخوان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
این جشنواره در بخشهای زیر برگزار میگردد:
-طراحی آرم و نشانه
-طراحی پوستر
-تصویرسازی
-نقاشی
-کتابت و خوشنویسی
-صنایع دستی
-معماری و شهرسازی
-انیمیشن و موشن گرافیک
محورهای جشنواره:
- شخصیت والای پیامبر اعظم
- اسامی حضرت محمد
- مکارم اخلاقی مانند محبت، وحدت، رحمت، همدلی، صبر، ایثار، پاکیزگی، مهربانی، صلح و ...
- داستانهای زندگی پیامبر
- داستانهای تعلیمی ادب فارسی مرتبط با پیامبر
- پیامهای دینی و اخلاقی
شرایط و مقررات:
- این جشنواره مختص دانشجویان دانشگاه های تهران است، لذ ا متقاضیان باید مشخصات کامل خود و دانشگاه محل
تحصیلشان را به همراه شماره دانشجویی وتصویر کارت دانشجویی در سایت دبیرخانه بارگز اری نمایند.
- متقاضیان می توانند همراه فایل ها، بیانیه هنری خود (Statement) را برای تشریح و تبین ایده و اثر خود حداکثر در ۱۰۰
کلمه ثبت کنند. ارسال این متن الزامی نیست، اما میتواند به درک بهتر اثر هنری در داوری کمک کند.
- پذ یرش و انتخاب آثار در کلیه رشته ها توسط اعضای هیأت انتخاب آثار صورت میپذ یرد.
- شرکت در جشنواره به معنای پذ یرش ضوابط و رأی هیأت داوران است.
- دبیرخانه جشنواره حق ا ستفاده از آثار در کتاب جشنواره، ر سانه ها، تبلیغات فرهنگی و نمایش با ذکر نام هنرمند را خواهد
داشت.
- تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده، به عهده دبیر جشنواره است.
- به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- به تمام افرادی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده میشود، گواهی شرکت در جشنواره اهداء خواهد شد.
روش ارسال آثار:
ثبت نام متقاضیان و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق نشانی www.nooremohammad.soore.ac.ir امکانپذ یر است.
با توجه به برگزاری جشنواره به صورت مجازی لطفا از ارسال اصل اثر خودداری فرمایید. در صورت مهار کرونا و بهبود شرایط
کشور شرایط برگزاری نمایشگاه به صورت حضوری مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.
شیوه، تکنیک و تعداد آثار:
- هر دانشجو میتواند در هر بخش حداکثر 5 اثر را به دبیرخانه جشنواره ار سال نماید. دانشجویان باید فایل خود را به صورت
JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi در سایت دبیرخانه بارگزاری نمایند.
- بخش پوستر و نشانه: ابعاد پوستر در اندازه ۷۰ × ۱۰۰ سانتیمتر، و بخش نشانه 35 × 35 سانتی متر باشد.
-بخش نقاشی و تصویرسازی: تکنیک و ابعاد آثار آزاد است، تصویر آثار باید به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi ارسال شود.
-بخش انیمیشن و موشن گرافیک: آثار با رزولوشن ۱۰8۰ × ۱92۰ با فرمتهای DVD(Pal), Blu-ray, MPEG4(H.264), Quick time(mov file) قابل پذ یرش هستند.
-بخش صنایع د ستی: تکنیک و ابعاد آثار آزاد ا ست، باید از آثار تصاویر به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi تهیه و ار سال
شود. همچنین هنرمندان موظفند فیلم کوتاه حداکثر ۶۰ ثانیه از اثر خود تهیه کرده و به سایت جشنواره ارسال نمایند.
-بخش کتابت و خوشنویسی: تکنیک و ابعاد آثار آزاد است، تصویر آثار باید به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi ارسال شود.
-بخش نگارگری: تکنیک و ابعاد آثار آزاد است، تصویر آثار باید به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi ارسال شود.
-بخش معماری و شهرسازی: طراحی المان شهری؛ نورپردازی؛ طراحی نمازخانه و ...
-آثار المان شهری طراحی شده یا فضای شهری طراحی شده با تم  محورهای جشنواره به صورت اسکیس و راندو:
تکنیک راندو و ابعاد آثار آزاد است، تصویر آثار باید به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi ارسال شود.
آثار المان شهری طراحی شده با تم  محورهای جشنواره به صورت حجمی در نرم افزار 3dMax یا Sketchup :
حجم طراحی شده در تمامی زوایا رندر گرفته شود. شیتبندی به گونه ای باشد که پلان و مقطع پیشنهادی علاوه بر تصاویر
زوایای مختلف نیز در شیت چیده شده باشد. ابعاد شیت آزاد است. دقت شود که ابعاد تصاویر در شیت به گونه ای انتخاب
شود که خوانا و واضح باشد. شیت تهیه شده باید به صورت JPG و با کیفیت 3۰۰ dpi ارسال شود.
آثار طراحی فضای عبادت در فضاهای مسکونی، اداری و ... با تم محورهای جشنواره: شیت بندی به گونهای باشد که پلان و
مقطع پیشنهادی علاوه بر تصاویر زوایای مختلف از فضای طراحی شده در شیت چیده شده باشد. ابعاد شیت آزاد است. دقت
شود که ابعاد تصاویر در شیت به گونهای انتخاب شود که خوانا و واضح باشد. شیت تهیه شده باید به صورت JPG و با کیفیت
3۰۰ dpi ارسال شود.
جوایز:
در هر رشته به نفرات برتر به ترتیب جوایز زیر به همراه گواهی شرکت در جشنواره اعطا خواهد شد:
برگزیده اوّل هر بخش 2۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
برگزیده دوم هر بخش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
برگزیده سوم هر بخش 5.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
شرایط برگزاری جشنواره:
آثار برگزیده به صورت مجازی از طریق سایت و صفحه اینستاگرام دانشگاه سوره نمایش داده خواهند شد.
www.nooremohammad.soore.ac.ir
تقویم جشنواره:
مهلت ارسال آثار:
5 تا 15 بهمن ماه 1399
انتخاب آثار:
16 تا 19 بهمن ماه 1399
نمایش آثار:
22 بهمن ماه تا 19 اسفند ماه 1399
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز:
21 اسفند ماه 1399 مصادف با عید سعید مبعث