نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان " زندگی دست یاریگر توست..."

جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان " زندگی دست یاریگر توست..."


نظر به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، دانشگاها و موسسات آموزش عالی به عنوان یک نهاد مسوولیت پذیر در عرصه اجتماعی هم راستا با سایر اقشار مردم نقش غیر قابل انکاری در آگاهی بخشی و کمک به رفع این موضوع ایفاد نموده اند، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد به منظور انسجام بخشی به دستاوردهای دانشگاهی و پرهیز از اقدامات موازی طی مرحله چهارم پویش " زندگی، دست یاریگر توست..." با همکاری 5 دانشگاه دیگر و نیز مشارکت عمومی دانشگاهیان اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان نسبت به برگزاری " جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان" اقدام نماید.

پوستر جشنواره

فراخوان جشنواره

فرم درخواست شرکت در جشنواره