نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس مستقسم با ریاست و معاونین دانشکده

تماس مستقسم با ریاست و معاونین دانشکده


دانشجویان گرامی و مراجعین محترم می توانند در خصوص بیان نظرات ، پیشنهادات و طرح مشکلات خود از طریق آدرسهای پست الکترونیکی ذکر شده در ادامه مطلب با ریاست و معاونین محترم دانشکده به طور مستقیم در ارتباط باشند .