نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسهیلات برای کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی

تسهیلات برای کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی


با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای مساعدت به دانشجویان شاغل به تحصیل  پیرو بند 8 مصوبات جلسه  مورخ 1399/8/6 شورای آموزشی دانشگاه ، موارد ذیل را در خصوص  ارائه تسهیلات ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  را به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

۱- اخذ سه درس (تا سقف حداکثر ۹ واحد) به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۲ - حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۳- حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

۴ - حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات با ارائه مدارک و تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

۵ - برگزاری دروس عملی  حتی المقدور به صورت الکترونیکی

۶- برگزاری امتحانات طول نیمسال و  پایان نیمسال تحصیلی به صورت الکترونیکی

۷ - برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه / رساله به صورت الکترونیکی

8- برگزاری امتحان جامع به صورت الکترونیکی  در صورت موافقت گروه های آموزشی پردیس/ دانشکده