نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مهارت مقابله با استرس

برگزاری کارگاه مهارت مقابله با استرس


کارگاه  " مهارت مقابله با استرس " در تاریخ های 8 / 8 / 98 و 22 / 8 / 98 برای کارکنان دانشکده علوم اجتماعی توسط خانم دکتر زهرا ولی زاده برگزار شد .