نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امورپژوهشی - معرفی

امورپژوهشی - معرفی


وظایف کارشناسان در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • بررسی فعالیتهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی دانشکده پس از وارد کردن اطلاعات لازم توسط ایشان در سامانه پژوهشی برای محاسبه امتیاز و دریافت گرنت.
  • بررسی پیشنهاد طرح های بنیادی اساتید و ارائه آن به شورای پژوهشی دانشکده برای تصویب جهت اجرا
  • دریافت و بررسی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از کمک هزینه دانشگاه در قالب طرح حمایت از پایان نامه، این حمایت شامل دانشجویان خارجی در حال تحصیل هم می باشد.
  • بررسی درخواست متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی دوره دکتری
  • پذیرش و پی گیری درخواست متقاضیان دوره پست دکتری