نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره ۲ دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص نحوه مصاحبۀ مجازی داوطلبان دکتری تخصصی نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۱399-۱400

اطلاعیه شماره ۲ دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص نحوه مصاحبۀ مجازی داوطلبان دکتری تخصصی نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۱399-۱400