نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص نحوه مصاحبۀ مجازی داوطلبان دکتری تخصصی نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص نحوه مصاحبۀ مجازی داوطلبان دکتری تخصصی نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹با تبریک به داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی موفق گردیده‌اند، به اطلاع می‌رساند:
• زمان برگزاری مصاحبه (به صورت مجازی) در روزهای 7، 8 و 9 مهر خواهد بود.  جدول زمان‌بندی مصاحبه‌ها در گروه‌های مختلف دانشکده و نیز نشانی اتاق‌های مجازی مصاحبه در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع خواهد رسید.    
• به جهت اهمیت دستیابی هیات مصاحبه‌کننده به شناختی دقیق‌تر از بینش و دانش داوطلبان، لازم است داوطلبان علاوه بر بارگذاری مدارک اعلام شده در وبگاه دانشگاه، پیش‌پروپوزال (ایدۀ رسالۀ) دکتری خود را در 1000 (هزار) کلمه تا تاریخ 3/7/9/99 به نشانی رابط الکترونیک دانشکده به شرح ذیل بفرستند:
  ashkan32.jfz@gmail.com
نکات مورد نظر در ارسال پیش پروپوزال:
1. داوطلبان متقاضی پذیرش در رشتۀ جامعه‌شناسی، صرفاً ایدۀ رساله را برای گرایش اول (در الویت) مورد نظر خود نگارش و ارسال نمایند.
2. در بخش موضوعِ (Subject) ایمیل ارسالی و نیز در عنوان فایل ارسالی، علاوه بر نام و نام خانوادگی خود، نام رشته -و داوطلبان رشته جامعه‌شناسی، علاوه بر نام رشته،  عنوان گرایش خود- را نیز درج نمایند؛
  برای نمونه: اشکان جعفری - جامعه‌شناسی - گرایش مسائل اجتماعی

توجه: مصاحبه با داوطلبان تنها یک بار برگزار می شود و عدم شرکت داوطلبان در بازۀ تعیین شده به منزلۀ انصراف تلقی شده و متاسفانه به دلیل فشردگی زمان، برگزاری مصاحبه مجدد، امکان‌پذیر نیست.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی