نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید گروه جامعه شناسی

اساتید گروه جامعه شناسی


 

دکتر تقی آزاد ارمکی

تلفن : 61117892

رزومه 

دکتر یوسف اباذری

تلفن : 61117853

رزومه 

دکتر سید مهدی اعتمادی فرد 

تلفن : 61117854

رزومه 

دکتر حمید پارسانیا

تلفن : 

رزومه

دکتر محمد توکل

تلفن : 61117846

رزومه 

دکتر حامد حاجی حیدری

تلفن : 61117815

رزومه

دکتر حسن حسینی

تلفن : 61117887

رزومه 

دکتر حمید رضا جلایی پور

تلفن : 6117853

رزومه

دکتر محدرضا جوادی یگانه 

تلفن : 61117895

رزومه

دکترقاسم زائری

تلفن : 61117815

رزومه

دکتر سارا شریعتی

تلفن : 61117852

رزومه

دکتر سهیلا صادقی

تلفن : 61117886

رزومه

دکتر غلامرضا غفاری

تلفن : 61117854

رزومه

دکتر حسین کچوئیان

تلفن : 

رزومه 

دکتر عبدالحسین کلانتری

تلفن : 61117896

رزومه

دکتر نوح منصوری

تلفن:

رزومه 

دکتر هوشنگ نایبی

تلفن : 61117889

رزومه 

دکتر یونس نوربخش

تلفن :61117544

رزومه

دکتر سید ضیا هاشمی

تلفن : 61117895

رزومه