نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید گروه برنامه ریزی

اساتید گروه برنامه ریزی


 

دکتر رضا امیدی 

تلفن : 61117895

رزومه 

دکتر یاسر باقری

تلفن :

رزومه

   دکتر علی اصغر سعیدی 

تلفن : 61117887

رزومه

دکتر علی شکوری

تلفن : 61117833

رزومه

                                  دکتر ملیحه شیانی

تلفن : 61117970

رزومه     

دکتر خیام عزیزی مهر

تلفن : 

رزومه 

دکتر پویا علاءالدینی

تلفن : 61117859

رزومه

دکتر زهرا فرضی زاده 

تلفن : 61117852

رزومه 

دکتر میثم موسایی 

تلفن : 61117888

رزومه

دکتر مریم نجار نهاوندی

تلفن : 61117894

رزومه

دکتر زهره نجفی اصل

تلفن : 61117802

رزومه