نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

«پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار


«پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می گردد.

دانشجویان معظم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی، متقاضیان برای دریافت تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک) به وب سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران به نشانی http://shahed.ut.ac.ir مراجعه فرمایند و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل مذکور، تقاضانامه ثبت نام به دقت تکمیل شده به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱399/12/26به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده تحویل نمایند

دستورالعمل جشنواره

تقاضانامه دانشجویان

فرم ارزشیابی دانشجویان