صفحه نخست   تاريخچه و معرفی   رياست دانشکده   معاونت ها  گروه های آموزشی   تماس با ما
 


 

جدول برنامه غذايي چهار هفته ناهار از تاريخ 30/01/93 لغايت 24/02/93

 

30/01/93 لغايت 03/02/93

روزهاي هفته

نوع غذا اول

كنار غذا و دسر

نوع غذا دوم

كنار غذا و دسر

30/01/93

شنبه

لوبيا پلو

سالاد

عدس پلو  با گوشت و كشمش

سالاد

31/01/93

1شنبه

زرشك پلو با مرغ

سوپ

اختياري٭

سوپ

01/02/93

2شنبه

چلوخورشت قيمه بادمجان

ميوه

ـــــــــ

ـــــــــ

02/02/93

3 شنبه

چلو كباب كوبيده

كره + گوجه

ـــــــــ

ـــــــــ

03/02/93

4 شنبه

چلو خورشت كرفس

ماست

خوراك كتلت با مخلفات ٭

ماست

06/02/93 لغايت 10/02/93

06/02/93

شنبه

ماكاروني + سس كچاپ

ماست

آبگوشت با نان سنگك

دوغ

07/02/93

1شنبه

زرشك پلو با مرغ

سوپ

اختياري٭

سوپ

08/02/93

2شنبه

چلوخورشت قيمه سيب زميني

ميوه

ـــــــــ

ـــــــــ

09/02/93

3شنبه

چلو كباب كوبيده

كره + گوجه

ـــــــــ

ـــــــــ

010/02/93

4شنبه

سبزي پلو با تن ماهي

خرما+سالاد

ـــــــــ

ـــــــــ

13/02/93 لغايت 17/02/93

13/02/93

شنبه

چلوخورشت قيمه بادمجان

ميوه

ـــــــــ

ـــــــــ

14/02/93

1شنبه

چلو كباب كوبيده

كره + گوجه

ـــــــــ

ـــــــــ

15/02/93

2شنبه

سبزي پلو با ماهي

خرما + زيتون يا نارنج

ـــــــــ

ـــــــــ

16/02/93

3 شنبه

زرشك پلو با مرغ

سوپ

اختياري٭

سوپ

17/02/93

4 شنبه

چلو خورشت قورمه سبزي

ماست

كشك بادمجان

پوره سيب زميني + ماست

20/02/93 لغايت 24/02/93

20/02/93

شنبه

زرشك پلو با مرغ

سوپ

اختياري٭

سوپ

21/02/93

1شنبه

چلوخورشت قيمه سيب زميني

ميوه

ـــــــــ

ـــــــــ

22/02/93

2شنبه

چلو خورشت كرفس

ماست

خوراك كتلت با مخلفات ٭

ماست

23/02/93

3شنبه

تعطيل

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

24/02/93

4شنبه

لوبيا پلو

ماست

عدس پلو  با گوشت و كشمش

ماست