صفحه نخست   تاريخچه و معرفی   رياست دانشکده   معاونت ها  گروه های آموزشی   تماس با ما
 
 

 

 
معرفی دانشکده

در سال 1351، دانشكده علوم اجتماعي با ادغام دو مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي و مؤسسه تحقيقات تعاون (مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در سال 1337 و مؤسسه تحقيقات تعاون در سال 1346 تأسيس شده اند) تحت عنوان دانشكده علوم اجتماعي و تعاون به عنوان اولين دانشكده مستقل آموزش عالي علوم اجتماعي در ايران، در محل دانشسراي عالي سابق واقع در ميدان بهارستان رسماً آغاز به كار كرد و از اين پس در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو پذيرفت. قبل از اين تاريخ، رشته علوم اجتماعي در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و تنها در مقطع كارشناسي تدريس می شد . پس از تأسيس دانشكده مستقل، گروه آموزشي علوم اجتماعي به گروه آموزشي جامعه شناسي تبديل شد و سپس گروههاي آموزشي انسان شناسي، جمعيت شناسي و تعاون به آن اضافه شد.

جزئيات...


اطلاعيه ها و اخبار
 
اخبار علمی-پژوهشی اخبار عمومی